Privacy verklaring van Travi – Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

Wij beschermen uw privacy.

Travi, merknaam van Vormingsfonds voor Uitzendkrachten vzw, neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers in opleidingen of evenementen, haar netwerk, gebruikers van de website en info-aanvragers ernstig.

We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan u lezen hoe we omgaan met uw privacy.

Door uzelf in te schrijven voor een evenement of een cursist in te schrijven voor een opleiding, door gebruik te maken van onze website of door een infoaanvraag betreffende een opleiding of één van onze diensten in te dienen, wordt u geacht onze privacy verklaring te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

1. Wie zijn we?

Uw gegevens worden verwerkt door het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, met maatschappelijke zetel in 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86c bus 302, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0872.324.958.

Indien u bijkomende vragen heeft, of meer informatie wenst, kan u ons altijd contacteren op het e-mailadres info@travi.be

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is. Een uitzendkantoor, intermediair of één van onze opleidingspartners deelt persoonsgegevens van medewerkers, of (kandidaat-)uitzendkrachten met ons, als een deelname bij 1 van onze opleidingen of evenementen gewenst is, of als u contact met ons hebt, bijvoorbeeld bij info-aanvragen of door inschrijving op onze nieuwsbrief.

Travi onderscheidt persoonsgegevens in enerzijds contactgegevens en anderzijds persoonsgegevens.

Hieronder definiëren wij contactgegevens als:

In het geval van de verzameling van persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten gaat het steeds om volgende contactgegevens: naam, het adres, geboortedatum, betrokken uitzendmedewerker.

In het geval van de verzameling van persoonsgegevens van uitzendkrachten gaat het steeds om volgende contactgegevens: naam.

In het geval van de verzameling van persoonsgegevens contactgegevens van deelnemers van evenementen gaat het steeds om volgende contactgegevens: de naam, regio , het e-mailadres, telefoonnummer.

We definiëren profielgegevens als:

In het geval van de verzameling van persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten gaat het steeds om volgende profielgegevens: betrokken uitzendkantoor, opleidingsniveau, de nationaliteit, leeftijd en het geslacht

In het geval van de verzameling van persoonsgegevens van uitzendkrachten gaat het steeds om de volgende zaken: leeftijd, opleidingsniveau, uitzendkantoor, geslacht, nationaliteit, klantgebruiker en betrokken sector.

In het geval van de verzameling van persoonsgegevens van deelnemers van evenementen gaat het steeds om volgende profielgegevens: de functie, betrokken uitzendkantoor.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

 • Personen die een bestuursfunctie opnemen binnen Travi:
  • Contactgegevens
  • Identificatiegegevens
  • Travi verzamelt deze gegevens om deze mandaten te kunnen publiceren in het Belgisch Staatsblad, zoals dit wettelijk wordt vereist. Deze contactgegevens worden ook gebruikt om deze personen verder te kunnen contacteren over de werking van Travi, haar diensten en nuttige informatie.
  • De grondslag tot het verzamelen en verwerken van deze gegevens is “ noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en “om te voldoen aan een wettelijke verplichting”.
 • Medewerkers van uitzendkantoren die gebruik maken van diensten van Travi
  • Contactgegevens
  • Travi verzamelt deze gegevens in het kader van de diensten die Travi aanbiedt aan uitzendkantoren. Deze contactgegevens worden gebruikt om deze personen op de hoogte te kunnen brengen van Travi en haar diensten.
  • De grondslag tot het verzamelen en verwerken van deze gegevens is “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.
 • Personen met wie Travi in contact komt in het kader van haar missie en activiteiten (overheidsinstanties, intermediairen, randorganisaties, perscontacten, …)
  • Contactgegevens
  • Travi verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van haar missie en activiteiten. Deze contactgegevens worden gebruikt om deze personen op de hoogte brengen van Travi en haar diensten en samenwerkingen tot stand te kunnen brengen die de werking van Travi mogelijk maken.
  • De grondslag tot het verzamelen en verwerken van deze gegevens is “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en “gerechtvaardigd belang”.
 • Personen die zich inschrijven voor één van de evenementen van Travi of voor de nieuwsbrief.
  • Contactgegevens
  • Travi vraagt steeds de uitdrukkelijke toestemming om gegevens te registreren.
  • Travi verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een inschrijving voor een evenement, in het kader van de rapportage van Travi naar overheden en in het kader van interne kwaliteitscontrole.
  • De contactgegevens worden gebruikt om deze personen op de hoogte te brengen van de praktische modaliteiten m.b.t. de inschrijving en de diensten van Travi.
  • De grondslag tot het verzamelen van deze gegevens is “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.
 • Wanneer u onze website bezoekt:
  • Bepaalde gegevens op basis van cookies die worden geplaatst. Hieronder kan u onze cookieverklaring terugvinden:

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij volgende bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Welke cookies gebruikt deze website?

Onze website gebruikt functionele cookies (in hoofdzaak tijdelijke cookies) om het gebruik van onze website mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden deze cookies gewist.

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij (bv YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, Issuu, …). Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van onze website aan derden verzonden wordt. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Twitter, Google/Youtube, Vimeo, Issuu,… Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s bezocht worden, hoe vaak, enz.). De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt en is de informtie bijvoorbeeld niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

 • Contactpersonen van bedrijven waarmee Travi een contract heeft gesloten teneinde bepaalde diensten uit te voeren
  • Contactgegevens
  • Travi verzamelt deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie
  • De grondslag tot het verzamelen van deze gegevens is “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.
 • Personen die Travi rechtstreeks contacteren om een van onze diensten gebruik te maken
  • Contactgegevens
  • In het geval personen zelf contact opnemen met één van onze Travi-medewerkers, slaan wij de persoonsgegevens op in onze database in afwachting van het gebruik maken van onze diensten.
  • In geval Travi een visitekaartje ontvangt, worden deze persoonsgegevens opgenomen in onze database en beroept Travi zich op het gerechtvaardigd belang om deze gegevens bij te houden.

Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen

 • Personen die worden ingeschreven in één van onze opleidingen door een uitzendmedewerker
  • Contactgegevens
  • Profielgegevens
  • Travi verzamelt de contactgegevens van personen in het kader van de voorbereiding en uitvoering van een inschrijving tot opleiding. Travi verzamelt de profielgegevens van de persoon voor de rapportage naar de overheid en interne kwaliteitscontrole. Profielgegevens worden in alle geval geanonimiseerd verwerkt. Travi zal in geen geval rechtstreeks contact opnemen met een persoon ingeschreven in één van haar opleidingen. Het contact verloopt steeds via het uitzendbedrijf.
  • Travi ontvangt gegevens via het uitzendbedrijf of intermediair of één van onze opleidingspartners waarbij de persoon is ingeschreven. Uitzendkantoren nemen in hun privacy policy op dat ze gegevens kan doorgeven aan
  • Travi en haar opleidingspartners teneinde opleidingen te kunnen organiseren.
  • Voor bepaalde gecertificeerde opleidingen ook het rijksregisternummer van een persoon ingeschreven voor een opleiding, voor uitwisseling met de Overheid, op basis van wetgeving (zie ook verder punt 4.).
  • De grondslag tot het verzamelen van deze gegevens is het “noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst” en/of “om te voldoen aan een wettelijke verplichting” en “gerechtvaardigd belang”.
 • Uitzendkrachten die worden ingeschreven in één van de opleidingen van een sectorfonds waarmee Travi een samenwerkingsovereenkomst heeft.
  • Contactgegevens
  • Profielgegevens
  • Travi verzamelt de contactgegevens van uitzendkracht in het kader van het organiseren van een opleiding voor uitzendkrachten. Travi verzamelt de profielgegevens van de uitzendkracht voor de rapportage naar de overheid en interne kwaliteitscontrole. Profielgegevens worden in alle geval geanonimiseerd verwerkt. Travi zal in geen geval rechtstreeks contact opnemen met een uitzendkracht. Het contact verloopt steeds via het uitzendbedrijf.
  • Travi ontvangt gegevens via het sectorfonds waarbij de uitzendkracht van een opleiding heeft genoten. De grondslag tot het verzamelen van deze gegevens is het “noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst” .

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens

Travi verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met onder punt 3 vermelde doelen.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen geconsulteerd worden door medewerkers binnen Travi, die in uitvoering van hun functie bepaalde persoonsgegevens moeten raadplegen.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in de databestanden van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten vzw, Havenlaan 86c b302 1000 Brussel die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

In specifieke gevallen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden:

 • Om de organisatie van evenementen waarbij Travi betrokken is, mogelijk te maken worden beperkt gegevens doorgegeven aan onze mede-organisatoren. Dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.
 • Om opleidingen te kunnen organiseren en mogelijk te maken, geeft Travi beperkte contactgegevens door aan onze opleidingspartners. Travi organiseert ook erkende, gecertificeerde opleidingen. Met het oog op de officiële attesteringen en getuigschriften en in het kader van door de Overheid opgelegde wettelijke voorschriften delen we in dit geval uw gegevens met de bevoegde externe overheidsinstanties en private opleidingsinstanties.
 • ICT-dienstverleners

5. Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

Travi doet grote inspanningen om de persoonsgegevens en privacy te beschermen van haar netwerk en haar cursisten.

Alle medewerkers hebben een gerichte opleiding gevolgd om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en hebben een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Persoonlijke gegevens worden steeds bijgehouden en beschermd in een beveiligde database.
Travi werkt enkel samen met de beste partners is het beveiligen van het netwerk, de infrastructuur en informaticasystemen. Travi gaat tot het uiterste voor uw privacy en beperkt zich enkel tot opleidingspartners die GDPR-compliant zijn. Voor de beveiliging van uw gegevens hebben wij opgeleide personen in dienst die op de naleving van de wetgeving toezien.
Mocht er zich een gegevenslek voordoen met gevolgen voor jouw persoonsgegevens, dan word u persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene procedure.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Travi mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard als nodig is om de doelen als omschreven in punt 3 te verwezenlijken.

Per doel hanteren we een andere bewaartermijn.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Persoonsgegevens worden verwijderd van zodra de relatie met Travi eindigt. Om administratieve redenen zal Travi wel een naam archiveren. Contactgegevens worden dan niet langer meer als actief behouden.
Travi bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

7. Uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen

 1. U hebt recht op inzage over de gegevens die we over u verzamelen
  Wil u inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail. Eerst zullen we u zelf opnieuw contacteren om u identiteit te bewijzen. Vervolgens bezorgen we u dan binnen de 30 dagen een overzicht van uw persoonsgegevens.

 2. U hebt recht op aanpassing
  Merkt u dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over u verwerkt hebben, dan kan u gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten. Eerst zullen we u zelf opnieuw contacteren om uw identiteit te bewijzen. Vervolgens doen we dan binnen de 30 dagen de nodige aanpassingen en bezorgen we u hiervan een overzicht.

 3. U hebt recht om uw voorkeuren aan te passen
  We houden u regelmatig op de hoogte van nieuwe opleidingen via nieuwsbrieven of per mail. Wil u dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee u direct kan afmelden of uw voorkeuren aanpassen.

 4. U hebt recht op schrapping
  Wenst u volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan u ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat uw gegevens volledig gewist (als u nooit bij ons ingeschreven bent geweest voor een opleiding) of gearchiveerd (als u wel ingeschreven was voor een opleiding, om in dat geval te voldoen aan wettelijke voorschriften).

 5. U hebt recht op verzet
  Je hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van u inschrijving voor een opleiding) of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.

 6. U hebt recht een klacht in te dienen
  Indien u van oordeel bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens geschonden zijn, kan u klacht indienen bij de Privacycommissie.

8. Bij wie kan u uw rechten uitoefenen of uw vragen stellen over ons privacybeleid?

U kan steeds via mail terecht bij onze verantwoordelijke via info@travi.be